Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Grasslin
 1. Sklep internetowy „Grasslin”, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.grasslin.pl umożliwia dokonywanie zakupów towarów w nim prezentowanych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep internetowy Grasslin jest własnością ELSETT zielone technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, kod 64-100, przy ul. Kościelna 12, wpisanej po numerem 0000663949 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto -Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 6972331041, zwanej dalej ELSETT lub Sprzedawcą.
 3. We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod:
  adresem pocztowym: ELSETT zielone technologie Sp. z o. o., kod 64-100 Leszno, ul. Kościelna 12,
  adresem poczty elektronicznej: biuro@elsett.com.pl,
  numerem telefonu: 65 529-70-60,
  W momencie, gdy wyrażają Państwo wolę zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży porozumiewamy się z Państwem za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na stronie sklepu internetowego grasslin oraz prosząc o podejmowanie przez Państwa kolejnych działań, zgodnych z Państwa życzeniem, które akceptują Państwo lub odrzucają naciskając pojawiające się na ekranie przyciski. W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.
 4. Wszelkie reklamacje należy przesłać na adres: ELSETT zielone technologie Sp. z o.o., kod 64-100 Leszno, ul. Kościelna 12, lub na adres mailowy: biuro@elsett.com.pl.
 5. Ceny jednostkowych towarów znajdujących się w sklepie internetowym Grasslin są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki, a w tym VAT w wysokości 23% (są cenami brutto). Do każdej transakcji sprzedaży doliczane będą koszty transportu. O wartości kwoty do zapłaty oraz kosztach transportu poinformuje Państwa komunikat na ekranie, pojawiający się przed ostatecznym złożeniem zamówienia i zobowiązaniem się Państwa do jego opłacenia. Do każdego jednostkowego zakupu wystawiana jest faktura VAT na zakupiony w sklepie Grasslin towar oraz usługi transportowe. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym Grasslin wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego trwa od 1 do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 7. Zapłaty za zamówione towary oraz usługę transportową można dokonywać przy wybraniu formy płatności „za pobraniem” lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 04 1140 2004 0000 3802 7669 3951
 8. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed wydaniem mu towarów.
 9. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy zależą wyłącznie od stawek stosowanych przez dostawcę usług internetowych Kupującego.
 10. Decyzję w przedmiocie zgłoszonych przez Kupującego reklamacji Sprzedawca podejmować będzie niezwłocznie i informować o tym będzie Kupującego.
 11. Mają Państwo prawo odstąpić od każdej jednostkowej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres: ELSETT zielone technologie Sp. z o.o., kod 64-100 Leszno, ul. Kościelna 12 lub na adres mailowy: biuro@elsett.com.pl i jednocześnie informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczy na adres: ELSETT zielone technologie Sp. z o.o., kod 64-100 Leszno, ul. Kościelna 12, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia nabywanych towarów bez wad.
 13. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane towary. Sprzęt posiada gwarancję producenta.
 14. Treści cyfrowe związane z realizacją każdego zamówienia jednostkowego mogą być przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Sprzedającego oraz podmioty z nim związane. Sklep internetowy grasslin wykorzystuje tzw. pliki cookie, które instalują się na komputerze Kupującego. Pliki te mogą zostać usunięte w każdym czasie.
 15. Naciskając na ekranie przycisk: „Zamawiam i zobowiązuję się do zapłaty”, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty.
 16. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym grasslin, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.sklep.corab.eu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

 Polityka Ochrony Danych Osobowych

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do złożenia oferty zakupu lub zapytania ofertowego, za pomocą strony sklep.corab.eu, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest ELSETT zielone technologie Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie, kod 64-100, przy ul. Kościelna 12, wpisana pod numerem 0000663949 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto -Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 6972331041. Państwa dane osobowe (podane w formularzu rejestracyjnych lub formularzu „zamówienia”) są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 lit. b RODO, funkcję inspektora ochrony danych pełni:

          Paweł Grześkowiak

          ELSETT zielone technologie Sp. z o.o.

          tel. +607-470-970

          email: pawel@elsett.com.pl

          www.elsett.com.pl

 1. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora do czasu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 RODO. Przyjęte na podstawie art. 13 ust. 2 lit. a, RODO kryterium czasu umożliwi prezentowanie informacji o produktach i usługach dotychczasowym klientom oraz osobom, które zechcą dołączyć do ich grona.
 2. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie firmy oraz na stronie internetowej administratora.
 3. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych są udostępniane podmiotom trzecim w celu właściwej realizacji zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w siedzibie administratora danych oraz za pośrednictwem punktu kontaktowego inspektora ochrony danych.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Polityka plików "cookies” w serwisie http://sklep.grasslin.pl/ ELSETT zielone technologie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kościelna 12, 64-100 Leszno, NIP 6972331041, REGON 366572678 pragnie poinformować, że w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do serwisu sklep.grasslin.pl na komputerze osoby z niego korzystającej zapisywane są krótkie pliki tekstowe (zwane dalej "cookies”).

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ustawienia większości przeglądarek internetowych umożliwiają automatyczną akceptację plików cookies. Możecie Państwo jednak zablokować trwałe zapisywanie plików cookies lub wprowadzić takie ustawienia w Państwa przeglądarce, by informowała Państwa o każdorazowym umieszczeniu cookies w Państwa urządzeniu. Zaznaczamy, że w przypadku całkowitego wyłączenia cookies nie wszystkie funkcje tej strony internetowej bądź innych stron, które Państwo odwiedzacie, będą działać prawidłowo.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/